Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ

Thông báo của Ban tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII

Ngày tạo : 14/07/2015

Như chúng tôi đã thông báo, thời gian nộp báo cáo toàn văn hết hạn ngày 30/9/2012, Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ XII đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các cán bộ trẻ trong và ngoài Viện. Đến thời điểm nay (ngày 19/10/2012), Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được tổng số 77 bài viết.

Hiện nay, Ban tổ chức đã gửi các bài viết đến 03 tiểu ban khoa học: tiểu ban Vật liệu – kiến trúc – môi trường – kinh tế xây dựng; tiểu ban Kết cấu – Công nghệ xây dựng; tiểu ban Địa kỹ thuật – trắc địa công trình – nền móng để đọc phản biện. Kết quả phản biện các bài viết, Ban thư ký sẽ thông báo tới các tác giả sau khi có ý kiến góp ý của Ban khoa học. Sau khi nhận được ý kiến phản biện bài viết của Ban Khoa học, đề nghị các tác giả chỉnh sửa và gửi lại cho Ban tổ chức trước ngày 1/11/2012.

Danh sách tác giả, bài viết tham gia Hội nghị, download

Thời gian tổ chức: ngày 23/11/2012.

Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan