Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ

Giới thiệu các báo cáo đoạt giải tại Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII

Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã trở thành một hoạt động truyền thống, được tổ chức hai năm một lần, năm nay là lần thứ XII. Hội nghị đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông ... Chi tiết

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ XII

Hướng tới chào mừng 50 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng (1963-2013), sáng ngày 23/11/2012, tại trụ sở Viện KHCN Xây dựng (81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII do Viện KHCN Xây dựng ... Chi tiết

Thông báo mời tham dự Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XII - Viện KHCN Xây dựng

Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII – Viện KHCN Xây dựng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ trẻ trong và ngoài Viện. Tuyển tập lần này đăng toàn văn trên 70 báo cáo khoa học của hơn ... Chi tiết

Thông báo của Ban tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII

Như chúng tôi đã thông báo, thời gian nộp báo cáo toàn văn hết hạn ngày 30/9/2012, Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ XII đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các cán bộ trẻ trong và ngoài Viện. ... Chi tiết

Thông báo về việc gửi toàn văn bài viết cho Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện KHCN Xây dựng là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần dành cho các bạn trẻ trong và ngoài Viện. Hội nghị lần này là Hội nghị lần thứ XII, được Viện Khoa học ... Chi tiết

Thông báo về các tiêu chí khoa học của Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII Ban khoa học

Thông báo về các tiêu chí khoa học của Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII Ban khoa học
... Chi tiết

Thông báo của Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XI

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện KHCN Xây dựng là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần dành cho các bạn trẻ trong và ngoài Viện. Hội nghị lần này là Hội nghị lần thứ XI, được Đoàn thanh niên ... Chi tiết