Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo tổ chức đào tạo thí nghiệm viên, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 9,10 năm 2014

Ngày tạo : 13/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao  nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ Thí nghiệm viên cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm tại các phòng LAS XD trong toàn quốc và tập huấn các chuyên đề kỹ thuật trong ngành xây dựng. Theo kế hoạch đào tạo năm 2014, Viện KHCN Xây dựng dự kiến tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại TP. Hố Chí Minh trong tháng 9,10 năm 2014.


Các tin liên quan