Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo trong tháng 3.2013 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2013, trong tháng 03/2013 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc" học trong 04 ngày, từ ngày 13/3/2013 (thứ tư); Lớp thí nghiệm về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường", học trong 20 ngày, từ ngày 19/3/2013  (Thứ ba); Lớp đào tạo BDNV về “Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” học trong 02 ngày, từ ngày 29/3/2013 (thứ sáu).
Địa điểm: tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá; ĐT: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359; E-mail: daotao1234@gmail.com.

Các tin liên quan