Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong tháng 4 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2013, trong tháng 04 - 06/2013 Viện Khoa học công nghệ Xây dựng tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng tại Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

Lớp Thí nghiệm viên về “Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" học trong 20 ngày, từ ngày 05/4/2013 (Thứ sáu); Lớp đào tạo Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, học trong 04 ngày, từ ngày 03/5/2013 (Thứ sáu); Lớp Thí nghiệm viên về “Thí nghiệm bê tông bằng phư­ơng pháp không phá hủy” học trong 04 ngày, từ ngày 07/5/2013 (Thứ ba); Lớp đào tạo TNV về “Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của Vật liệu kim loại và liên kết hàn", học trong 04 ngày, từ ngày 16/5/2013 (Thứ năm); Lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đo đạc trong xây dựng"; học trong 04 ngày, từ ngày 28/5/2013 (Thứ ba); Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng", học trong 07 ngày, từ ngày 18/6/2013 (Thứ ba). 
Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359.

Các tin liên quan