Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở lớp đào tạo thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về “Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường”  tại Hà Nội.

Đối tượng đào tạo là các kỹ sư­­, cử nhân, cao đẳng, trung học, công nhân kỹ thuật, công nhân thí nghiệm thuộc các thành phần kinh tế đã, đang và sẽ làm việc trong các phòng thí nghiệm thuộc chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, các đơn vị t­­ư vấn giám sát chất lư­­ợng công trình, liên quan đến công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám định chất lượng vật liệu và cấu kiện công trình xây dựng. Thời gian đào tạo trong 5 ngày, khai giảng vào 8h00 ngày 11 tháng 01 năm 2010 tại Viện KHCN Xây dựng (81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; điện thoại: 046.2945110/37561360, Fax: 04.37561359/8361197, 0914.778804; email: ibst.daotao@gmail.com; phuonghuyen2712@yahoo.com.vn. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan