Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại Hà Nội 01 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

Lớp đào tạo TNV về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" giành cho các kỹ sư, cử nhân cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật hoặc các cá nhân có nhu cầu đào tạo nghề về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, học trong 20 ngày, từ ngày 05/04/2010. Lớp đào tạo BDNV "Cán bộ quản lý phòng thí  nghiệm chuyên ngành xây dựng " giành cho các kỹ sư­­, cử nhân, cao đẳng thuộc các ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi đã, đang và sẽ làm việc trong các phòng thí nghiệm  chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, học trong 05 ngày, khai mạc vào 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2010 (thứ bảy). Địa điểm tổ chức lớp học: Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110/37561360,  Fax: 04.37561359, E-mail: hanhnguyen.0212@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan