Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở lớp 02 lớp thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất và kiểm tra chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 02 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về "Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng & hiện trường" và "Thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy" như sau:

Lớp TNV về thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng và hiện trường học trong 20 ngày, từ ngày 14/8/2009 đến 07/9/2009; Lớp TNV về kiểm tra chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy học trong 7 ngày, từ ngày 25/8/2009 đến ngày 01/9/2009 tại Phân viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện KHCN Xây dựng, số 81 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 04.62945110 hoặc 04.37561360; Fax: 047561359 hoặc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, điện thoại: 08.37270092 - Fax: 08.3 7270167. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan