Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp thí nghiệm viên trong tháng 8, 9 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2012; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 8, 9/2012 Viện KHCN Xây dựng tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng và thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội, với nội dung cụ thể như sau:

Lớp Thí nghiệm viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường" học trong 20 ngày, từ ngày 14/8/2012  (Thứ ba); Lớp Thí nghiệm viên về “Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" học trong 20 ngày, từ ngày 05/9/2012 (Thứ Tư); Lớp đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” học trong 04 ngày, từ ngày 07/9/2012 (Thứ sáu).
Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện TT Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; điện thoại: 04.62945110/37561360, Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan