Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp thí nghiệm viên trong tháng 7 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 7/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp thí nghiệm về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường" học trong 20 ngày, từ ngày 12/7/2011 (thứ ba); Lớp “Thí nghiệm hiện trường kiểm tra  sức chịu tải và độ toàn vẹn của cọc" học trong 05 ngày, từ ngày 22/7/2011 (thứ sáu).
Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359, E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan