Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên ngành xây dựng tại Đà Nẵng

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 02 lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm tra chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực công trình & chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng tại TP. Đà Năng trong tháng 6 – 7/2010, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo TNV về "Thí nghiệm kiểm tra chất l­ượng cọc tại hiện tr­ường" học trong 5 ngày, từ ngày 03/7/2010 đến 07/7/2010; Lớp đào tạo TNV về "Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy" học trong 06 ngày,  từ ngày 09/7đến ngày 15/7/2010; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm tra chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng học trong 2 ngày 02/7và 03/7/2010. Địa điểm tại 22 Nguyễn Du - Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng đại diện Viện KHCN Xây dựng tại Đà Nẵng, TEL/FAX: 0511.3898995; 0903545438 (chị Dương Thị Diễm Thúy); Email: diemthuy.ibst@gmail.com  hoặc Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện KHCN Xây dựng, Số 81- Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;điện thoại: 04.7561360; 0983387969(anh Nam) - Fax: 047561359/ 04 8361197; E-mail: lenamibst@gmail.com/daotao.ibst@gmail.com.Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan