Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 01 lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 01 lớp tập huấn Cán bộ quản lý phòng Thí nghiệm tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo BDNV "Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" học trong 04 ngày, từ ngày 16/9/2010 (Thứ năm); Lớp đào tạo TNV về "TN hiện trường kiểm tra  sức chịu tải và độ toàn vẹn của cọc" học trong 05 ngày, từ ngày 20/9/2010 (thứ hai). Địa điểm tổ chức lớp học tại Hội trường Viện KHCN Xây dựng, số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, đào tạo và Tiêu chuẩn hóa – Viện KHCN Xây dựng, điện thoại: 04.04.62945110/37561360,  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan