Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở 02 lớp đào tạo thí nghiệm viên tại Hà Nội

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở 02 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" và "Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của Vật liệu kim loại và liên kết hàn".

Lớp "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" học trong 20 ngày, khai giảng vào ngày 10/11/2009; Lớp "Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn" học trong 10 ngày, khai giảng vào ngày 03/12/2009 tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội), điện thoại: 04. 62945110/37561359/37561360, Fax: 04.37561359/8361197, E-mail: ibst.daotao@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan