Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở 02 lớp đào tạo thí nghiệm viên tại Hà Nội

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo thí nghiệm viên năm 2010, được đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở 2 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về “Thí nghiệm kiểm tra chất l­­ượng  cọc tại hiện tr­­ường” và “Thí nghiệm về các tính chất cơ - lý của  đất trong phòng và hiện tr­ường”.

Lớp 1 về “Thí nghiệm kiểm tra chất l­­ượng  cọc tại hiện tr­­ường” được đào tạo trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 07/7 - 11/7/2009; lớp 2 về “Thí nghiệm các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường” đào tạo trong 20 ngày, bắt đầu từ 05/3 – 27/3/2010 tại Viện KHCN Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin, Viện KHCN Xây dựng, ĐT: 04.37561360/04. 62945110, Fax: 04.3 7561. 359/04. 37544196; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn (ĐT: 0912. 536. 684). Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan