Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm viên về “Vật liệu giao thông” tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Theo công văn số 12/ VTTĐT&TCH  ngày 04 tháng 03  năm 2015 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp Thí nghiệm viên về “Vật liệu giao thông” vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 tại Viện Khoa học công nghệ Xây dựng – 81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội. Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện xin thông báo hoãn tổ chức lớp thí nghiệm viên vVật liệu giao thông vào ngày 20 tháng 5 năm 2015  tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan