Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo hoãn tổ chức lớp “Phương pháp thử các tính chất cơ lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn” tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Theo thông báo số 11/ TTĐT&TCH  ngày 10 tháng 03  năm 2014 của Viện Thông tin, Đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp “Phương pháp thử các tính chất cơ lý của vật liệu  kim loại và liên kết hàn” vào ngày 22 tháng 5 năm 2014 tại Viện khoa học công nghệ xây dựng  - số 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy -Hà Nội.  Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện xin thông báo hoãn tổ chức lớp “Phương pháp thử các tính chất cơ lý của vật liệu  kim loại và liên kết hàn” vào ngày 22 tháng 5 năm 2014 tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian hộc cụ thể Viện sễ thông báo sau.

Các tin liên quan