Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo hoãn tổ chức các lớp trong tháng 5/2013 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Theo thông báo số 17/ TTĐT&TCH  ngày 12 tháng 03  năm 2013 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức các lớp tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng cụ thể như sau:

1. Lớp “Thí nghiệm viên về Phương pháp thử các tính chất cơ lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn” vào ngày 16/5/2013.
2. Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ về đo đạc trong xây dựng” vào ngày 28/5/2013.

Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện xin thông báo hoãn tổ chức các lớp trên tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan