Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 10/2010 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp Thí nghiệm về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường" học trong 20 ngày, từ ngày 12/10/2010 (Thứ Ba); Lớp đào tạo TNV về "Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng phương pháp không phá huỷ" học trong 07 ngày, từ ngày 19/10/2010 (Thứ Ba); Lớp Thí nghiệm về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng" học trong 10 ngày, từ ngày 26/10/2010 (Thứ ba). Địa điểm tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện TT Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học công nghệ xây dựng; điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan