Đào tạo thí nghiệm viên

Đào tạo nhân viên thí nghiệm

Ngày tạo : 30/06/2015

Thông báo hoãn tổ chức các lớp Thí nghiệm viên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015

I. Thông báo hoãn tổ chức các lớp Thí nghiệm viên 6 tháng đầu năm tại Hà Nội
Theo công văn số 12/ VTTĐT&TCH  ngày 04 tháng 03  năm 2015 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức các lớp Thí nghiệm viên tại Hà Nội vào tháng 5 và tháng 6/2015 như sau:

1. Lớp TN viên về “Không phá hủy” tổ chức từ ngày 26/5/2015.

2. Lớp TN viên về “Phương pháp thử các tính chất cơ – lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn” tổ chức từ ngày 03/6/2015.

Địa điểm tổ chức tại Viện Khoa học công nghệ Xây dựng  Số 81 phố Trần Cung  Nghĩa Tân  Cầu Giấ Hà Nội. Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện xin thông báo hoãn tổ chức các lớp thí nghiệm viên trên tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

II. Thông báo hoãn tổ chức các lớp Thí nghiệm viên 6 tháng đầu năm tại TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn số 12/ VTTĐT&TCH  ngày 04 tháng 03  năm 2015 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức p các lớp Thí nghiệm viên tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5 và tháng 6/2015 như sau:

1. Lớp TN viên về “Phương pháp thử các tính chất cơ – lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn” tổ chức từ ngày 26/5/2015.

2. Lớp TN viên về “Không phá hủy” tổ chức từ ngày 02/6/2015.

3. Lớp TN viên về “Vật liệu giao thông” tổ chức từ ngày 09/6/2015.

Địa điểm tổ chức tại Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Miền Nam - 20/5B Quốc lộ 1- Khu phố 3 - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đứ- TP. Hồ Chí Minh. Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện xin thông báo hoãn tổ chức các lớp thí nghiệm viên trên tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan