Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tháng 3,4/2013 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 3,4/2013 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (QLDA); Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (ĐT); Nghiệp vụ định giá xây dựng (ĐGXD); Chỉ huy trưởng công trường (CHTCT) khai giảng vào 8h00 ngày 31/3/2013. Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Theo đúng chương trình khung được ban hành tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 17/9/2009 của Bộ Xây dựng, khai giảng vào 18h00 ngày 23/4/2013 (Thứ ba).
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội; điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan