Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 7, 8 năm 2010, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông và Thủy lợi (4 học phần/136 tiết) giành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc cáclĩnh vực liên quan đến hoạt động XD hoặc sinh viên đang học cao đẳng, đại học XD các năm cuối; khai giảng vào ngày 14/6/2010. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (8 chuyên đề/48 tiết) giành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu giành cho tất cả các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu; Lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng (9 chuyên đề/84 tiết) giành cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động định giá xây dựng; Lớp Chỉ huy trưởng công trường (32 tiết) giành cho các cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến  hoạt động xây dựng. Các lớp này sẽ khai giảng vào tháng 8/2010. Địa điểm tại Hội trường số 2 - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Thông tin, Viện KHCN Xây dựng; ĐT: 046.2945110/04.37561360; Fax: 04.37561359; Email:daotao.ibst@gmail.com (Chị Linh: 0906 03 04 97). Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan