Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Để giúp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 8,9 năm 2010, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông và Thủy lợi: (4 học phần/136 tiết) giành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động XD hoặc sinh viên đang học cao đẳng, đại học XD các năm cuối; khai giảng vào ngày 16/8/2010 (thứ 2). Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (QLDA): 8 chuyên đề/48 tiết theo quy định tại TT số 25/2009/TT-BXD; đối tượng đào tạo là các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động XD. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (ĐT): Luật đấu thầu, Luật số 38 sửa đổi và Nghị định 85/2009/NĐ-CP; giành cho tất cả các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu. Lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng (ĐGXD): Theo đúng Chương trình khung được ban hành tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD, gồm 9 chuyên đề/84 tiết ; giành cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động định giá xây dựng. Lớp Chỉ huy trưởng công trường (CHTCT): Tổng quan về QLDA; quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, chi phí, quyết toán; yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực, quyền hạn, biện pháp tổ chức điều hành trên công trường... (32 tiết); giành cho các cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến  hoạt động xây dựng. Các lớp này được khai giảng vào tháng 9/2010. Địa điểm: Hội trường số 2 - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hoá - Viện KHCN Xây dựng; ĐT: 046.2945110/04.37561360; Fax: 04.37561359; Email: daotao.ibst@gmail.com;  Liên hệ: Chị Linh: 0906 03 04 97/ linh.ibst@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan