Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và thí nghiệm viên

Ngày tạo : 13/07/2015

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BXD ngày 16/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" năm 2014, Viện KHCN Xây dựng- Bộ Xây dựng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng trên quy mô toàn quốc.

Đối tượng đào tạo: Các nhân viên hoạt động trong phòng LAS - XD, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng, có nhu cầu tham gia.

Kinh phí đào tạo: Do Đề án 1511 hỗ trợ (bao gồm kinh phí giảng dạy, đi lại ăn ở cho giảng viên và quản lý lớp, thuê hội trường, thiết bị thực hành, nước uống giảng viên và học viên, in ấn tài liệu, chứng nhận, chứng chỉ phát cho học viên). Học viên tự lo đi lại, ăn nghỉ.

Thời gian, địa điểm đào tạo: 

Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo chương trình của Đề án 1511.

Viện KHCN Xây dựng đề nghị các đơn vị cử cán bộ, cá nhân có nhu cầu tham dự các khóa đào tạo, gửi danh sách đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 3 bản đính kèm) về Viện trước ngày 21/11/2014.

Mỗi học viên cần mang theo 02 ảnh 3x4 để làm chứng nhận, chứng chỉ.

Mọi thông tin xin liên hệ địa chỉ sau:

Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa- Viện KHCN Xây dựng (IBST)

* Địa chỉ: Số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội

* Điện thoại: 04.62945110/ 37561360/ 0906030497 (chị Linh) 0904264633 (chị Hạnh);

* Fax: 04.37561359   * Email: daotao.ibst@gmail.com    * Website: www.ibst.vn

Các tin liên quan