Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở lớp "Nâng cao năng lực cạnh tranh qua hoạt động tiêu chuẩn hóa trong Xây dựng"

Ngày tạo : 13/07/2015

Được sự hỗ trợ của Viện tiêu chuẩn Thụy Điển (SIS) trong khuôn khổ của chương trình “Thúc đẩy hoạt động thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa”, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa (IBST)- Bộ Xây dựng, tổ chức lớp đào tạo “Nâng cao năng lực cạnh tranh qua hoạt động tiêu chuẩn hóa trong Xây dựng”.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được các chuyên gia đến từ Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và Bộ Xây dựng giới thiệu và trang bị các kiến thức và thông tin liên quan đến các qui định pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm trong xây dựng, các qui định về quản lý và giám sát hoạt động xây dựng, định hướng quản lý chất lượng xây dựng đến 2020 và hướng dẫn tham gia xây dựng tiêu chuẩn cho lĩnh vực xây dựng.(như chương trình gửi kèm). 
Chương trình dành cho các cán bộ quản lý giám sát chất lượng, cán bộ kỹ thuật và cán  bộ nghiên cứu phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và tư vấn giám sát công trình.                 
Thời gian :  2 ngày  16-17/9/2014 từ  8h30 – 16h30     
Địa điểm :  Hội trường số 3, tầng 7, tòa nhà VCCI - 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.      
Phí tham gia : Miễn phí, (Bao gồm học phí, ăn trưa và giải khát giữa buổi).     
Đăng ký tham gia : Theo mẫu gửi kèm trước ngày 13/92014 (qua fax hoặc email). Ban tổ chức giữ quyền từ chối khi lớp học đủ 50 học viên. 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng mời doanh nghiệp cử cán bộ liên quan  tham gia lớp học.

Các tin liên quan