Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở lớp đào tạo trong tháng 11 tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 11/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo BDNV về “Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”, học trong 02 ngày, từ ngày 01/11/2012. Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ (học ngoài giờ hành chính): Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công XD công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, khai giảng vào 08h00 ngày 03/11/2012; Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; Nghiệp vụ định giá xây dựng; Chỉ huy trưởng công trường, các lớp trên khai giảng vào tháng 11/2012.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh),  Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com

Các tin liên quan