Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng công trình tại Bắc Cạn

Ngày tạo : 09/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đ­­­ược giao theo QĐ số: 1857/QĐ- BXD, ngày 29 tháng 9 năm 2005 về việc tổ chức đào tạo “Bồi d­­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật” và QĐ số: 798/QĐ - BXD, ngày 25 tháng 5 năm 2007 giao bổ sung nhiệm vụ đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình lĩnh vực Giao thông và Thuỷ Lợi” của Bộ tr­­­ưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ vào nhu cầu của nhiều cơ quan, đơn vị, đ­­­ược sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Cạn tổ chức mở 2 lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận về “Bồi dưỡng nghiệp vụ chống lũ quét, sạt lở và ph­ương pháp xây dựng các công trình trên nền đất yếu” và “Bồi d­­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông và Thuỷ Lợi” để làm cơ sở cho Sở Xây dựng quản lý chất các công trình xây dựng trên địa bàn và xét cấp giấy chứng chỉ hành nghề, cụ thể như­ ­ sau: Lớp “Bồi d­­ưỡng nghiệp vụ chống lũ quét, sạt lở và ph­ơng pháp xây dựng các công trình trên nền đất yếu” học trong 03 ngày, bắt đầu khai giảng vào 8h00 sáng ngày 21 tháng 8 năm 2009; Lớp “Bồi d­­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông và Thuỷ Lợi” học trong 16 ngày, bắt đầu khai giảng vào 8h00 sáng ngày 25 tháng 8 năm 2009 tại Hội tr­ường Sở Xây dựng Bắc Cạn (Tổ 2, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn). Địa chỉ liên hệ: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Cạn, ĐT: 0281. 3870873, Fax: 0281. 3870873 hoặc Trung tâm Đào tạo và Thông tin, Viện KHCN Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.37561360;  04. 62945110 (0912536684), Fax: 04.37561359. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan