Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức 01 lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và 03 lớp tập huấn BDNV tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo BDNV về "Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng" học trong 05 ngày, từ ngày 27/7/2010; Lớp đào tạo BDNV "Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" học trong 05 ngày, từ ngày 03/8/2010; Lớp Thí nghiệm "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường" học trong 20 ngày, từ ngày 24/8/2010; Lớp đào tạo BDNV về “Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” học trong 02 ngày, từ ngày 17/9/2010. Địa điểm tại Phân viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: Viện TT Đào tạo & TCH - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110; 0904264633(Chị Hạnh) - Fax: 0437561359/0438361197; E-mail: daotao.ibst@gmail.com; hanhnguyen.0212@gmail.com hoặc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Điện thoại: 08.37270092 - Fax: 08. 37270167. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan