Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Quảng Ninh

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng” và “Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng nhân đảm bảo  an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp của chất lượng công trình xây dựng”, cụ thể như sau:

Lớp “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng” học trong 5 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 10/2010. Lớp học nhằm bổ túc cập nhật cho những cán bộ làm công tác trắc địa trong các ngành Xây dựng; Giao thông; Thủy lợi và cán bộ làm công tác đo đạc ở tuyến huyện lâu ngày không có điều kiện bổ túc cập nhật thường xuyên để nâng cao trình độ về lý thuyết mới và công nghệ mới trong đo đạc. Đặc biệt khóa bồi dưỡng lần này tập trung nặng về thực hành một số thiết bị chuyên dụng về ứng dụng các công nghệ mới: cách sử dụng các thiết bi mới, cách đo đạc, tính toán trên máy toàn đạc điện tử và máy định vị toàn cầu GPS, chương trình phần mềm tính số liệu đo một cách nhanh nhất. Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng nhân đảm bảo an toàn chịu lực công trình và chứng sự phù hợp  công trình xây dựng” học trong 2 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 10/2010. Địa điểm học tại Trường Trung cấp Xây dựng, phường Nam Khê, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin - Đào tạo & TCH, Viện KHCN Xây dựng, 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.3 7561360; Fax: 04. 37561359; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com (DĐ: 0912536684).

Các tin liên quan