Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng trong tháng 11 và 12/2011 như sau:

Lớp “Thí nghiệm bê tông bằng phư­ơng pháp không phá hủy”, học trong 07 ngày, từ 07/11 đến 13/11/2011; Lớp “Bồi dư­­ỡng nghiệp vụ kiểm định, giám định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất l­­ượng công trình xây dựng”, học trong 2 ngày, từ ngày 14/11 đến15/11/2011; Lớp tập huấn về “Quản lý chất l­ượng bê tông tại các trạm trộn và công trường” dành cho các kỹ sư­, nhân viên trạm trộn bê tông th­ương phẩm, kỹ sư­ thi công, giám sát thi công bê tông, kỹ sư, thí nghiệm viên các phòng thí nghiệm và các cán bộ quản lý kỹ thuật… , học trong 3 ngày, từ ngày 16/11 đến 18/11/2011; Lớp "Thí nghiệm xác định tính chất cơ-lý của thép và liên kết hàn", học trong 05 ngày, từ 21/11 đến 25/11/2011; Lớp thí nghiệm "Đất trong phòng và hiện trường", học trong 20 ngày, từ 28/11 đến 20/12/2011; Lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát KSĐKT", học trong 05 ngày, từ 12/12 đến 16/12/2011.
Địa điểm tổ chức tại Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B quốc lộ 13 ngõ 647, khu phố 3, phường Hiệp Bình Ph­­ước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo &Tiêu chuẩn hóa - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 81 Phố Trần Cung, Phư­­ờng Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, điện thoại:  04.37561360/ 04. 62945110,  Fax: 04. 37561359,  E-mail: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn  (DĐ: 0912536684). Hoặc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, điện thoại: 08.37270092, Fax: 08.37270167, Email: th ibst@hcm.vnn.vn.

Các tin liên quan