Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật và công tác trắc địa công trình ; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về “Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật”, “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” và tập huấn về “Quản lý chất lượng bê tông tại các trạm trộn và công trường” tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng với các nội dung sau:

Lớp “Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật”, dành cho các kỹ sư Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp từ 3 năm trở lên công tác thuộc các chuyên ngành đào tạo về trắc địa, địa chất, địa mạo, địa chất công trình, địa chất thủy văn, nền móng công trình, địa kỹ thuật – môi trường, cán bộ quản lý kỹ thuật, QLDA... hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn xây dựng, thi công xây dựng công trình, khảo sát địa kỹ thuật, đo đạc lập bản đồ, lập kế hoạch đầu tư xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm nâng cao kiến thức để giám sát khảo sát địa kỹ thuật và quản lý chất lượng thi công xây dựng; thời gian đào tạo trong 5 ngày, từ ngày 10/10 đến 14/10/2011. Lớp “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình” học trong 5 ngày, từ ngày 17/10 đến 21/10/2010. Lớp tập huấn về “Quản lý chất l­ượng bê tông tại các trạm trộn và công tr­ường” dành cho kỹ sư­, nhân viên trạm trộn bê tông th­ương phẩm; kỹ sư­ thi công, giám sát thi công bê tông; kỹ sư, thí nghiệm viên các phòng thí nghiệm và các cán bộ quản lý kỹ thuật…; học trong 3 ngày, từ ngày 24/10 đến 26/10/2011.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, đào tạo và Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 0912536684/04.37561360/04. 62945110; Fax: 04. 37561359; email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.

Các tin liên quan