Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 8/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, dành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, dành cho tất cả các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu; Lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng, dành cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động định giá xây dựng; Lớp Chỉ huy trưởng công trường, dành cho các cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến  hoạt động xây dựng. Các lớp trên được khai giảng vào 08h00 ngày 27/8/2011 (Thứ bảy). Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, dành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng; khai giảng vào tháng 9/2011.
Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan