Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 10/07/2015

Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật xây dựng về thí nghiệm đất hiện trường, bồi dưỡng nghiệp vụ về Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật, công nghệ Bê tông tiến tiến trong xây dựng; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng mở 03 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các lĩnh vực nêu trên. Cụ thể như sau:

Lớp Thí nghiệm đất hiện tr­ường học trong 05 ngày, từ ngày 12/4 đến 16/04/2011; Lớp Tư vấn giám sát khảo sát địa kỹ thuật học trong 05 ngày, từ ngày 18/4 đến 22/04/2011; Lớp Tập huấn về công nghệ Bê tông tiến tiến trong xây dựng học trong 03 ngày, từ ngày 25/4 đến 27/04/2011.
Địa điểm tổ chức: tại Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, số 20/5B quốc lộ 13 ngõ 647(ngã 3 chùa rẽ trái), Khu phố 3, ph­ường Hiệp Bình Ph­ước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo &Tiêu chuẩn hóa - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 81 Phố Trần Cung, Phư­ờng Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; Điện thoại:  04.37561360/ 04. 62945110,  Fax: 04. 37561359, E-mail: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn (DĐ: 0912536684). Hoặc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam, Điện thoại: 08. 37270092, Fax: 08. 37270167, Email: thibst@hcm.vnn.vn.

Các tin liên quan