Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 3,4/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, học trong 04 ngày, từ ngày 05/4/2012 (Thứ Năm). Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng", học trong 07 ngày, từ ngày 16/4/2012 (Thứ Hai). Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ: Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công XD công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, dành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động XD, khai giảng vào 08h00 ngày 24/3/2012 (Thứ bảy); Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, dành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động XD; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, dành cho tất cả các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu; Lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng, dành cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động định giá xây dựng; Lớp Chỉ huy trưởng công trường, dành cho các cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến  hoạt động XD. Cả 3 lớp trên khai giảng vào 08h00 ngày 21/4/2012 (Thứ bảy).
Địa điểm học tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359; E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan