Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp trong tháng 11/2011 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 11/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, khai giảng vào 17h30 ngày 10/11/2011 (thứ 5). Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (QLDA; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (ĐT); Lớp Nghiệp vụ định giá xây dựng (ĐGXD); Lớp Chỉ huy trưởng công trường (CHTCT), khai giảng  vào 08h00 ngày 12/11/2011 (Thứ bảy). Đối tượng đào tạo dành cho các cán bộ có bằng từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng.
Địa điểm tổ chức tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359, E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan