Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở các lớp đào tạo trong tháng 6/2012 tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng nhận về “Quản lý dự án và chỉ huy trưởng công trường”; lớp “Công tác Đo đạc trong xây dựng, giao thông, thủy lợi" và "Giám định, Kiểm định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực của kết cấu và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng”. Cụ thể như sau:

Lớp “Quản lý dự án và chỉ huy trưởng công trường” học trong 1 tuần, dự kiến khai giảng vào cuối tháng 6 năm 2012; Lớp “Công tác Đo đạc trong xây dựng, giao thông và thủy lợi" học trong 5 ngày, dự kiến mở vào cuối tháng 6 năm 2012; Lớp “Bồi dư­ỡng nghiệp vụ Giám định, kiểm định và chứng nhận đủ kiện đảm bảo an toàn chịu lực kết cấu và chứng nhận sự phù hợp  chất l­ượng công trình xây dựng” học trong 2 ngày, dự kiến mở vào cuối tháng 6 năm 2012.
Địa điểm: Tại Viện KHCN Xây dựng, số 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin - Đào tạo & TCH, Viện KHCN Xây dựng; ĐT: 04. 37561360; Fax: 04. 37561359; Email: dinhxnghiensdh@yahoo.com.vn (DĐ: 0912536684).

Các tin liên quan