Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng”.
... Chi tiết

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng công trình tại Gia Lai

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đư­­ợc giao theo QĐ số: 1857/QĐ- BXD, ngày 29 tháng 9 năm 2005 về việc tổ chức đào tạo “Bồi d­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật” và QĐ số: 798/QĐ ... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng công trình tại Bắc Cạn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đ­­­ược giao theo QĐ số: 1857/QĐ- BXD, ngày 29 tháng 9 năm 2005 về việc tổ chức đào tạo “Bồi d­­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật” và QĐ số: 798/QĐ ... Chi tiết