Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Mở lớp NVTVGS trong tháng 5 tại Hà Nội

Để giúp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, trong tháng 5 năm 2011 Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Gia Lai

Nhằm tạo điều kiện năng lực pháp lý và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ ngành xây dựng, đồng thời tạo điều kiện để các cán bộ có chứng chỉ tư vấn giám sát từ năm 2006 đã hết hạn được đổi lại theo quy định tại mục 3 ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại Thái Nguyên

Nhằm tạo điều kiện năng lực pháp lý và kiến thức cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, trong năm 2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức một số lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội

Nhằm tạo điều kiện năng lực pháp lý và kiến thức cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức một số lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động ... Chi tiết

Thông báo về việc đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức mở lớp để đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ bê tông tiên tiến trong xây dựng”; “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội trong tháng 11, 12 ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện theo công văn số 1296 và1297/VKH-TTĐ&TCH ngày 20/9/2010 về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn nhưng số lượng không đủ để mở lớp, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở lớp chung tại Hà Nội để ... Chi tiết