Đào tạo nghiệp vụ tư vấn giám sát

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng trong tháng 11 và 12/2011 như sau:
... Chi tiết

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật và công tác trắc địa công trình ; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở các lớp ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 9/2011 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 9/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm và chứng ... Chi tiết

Thông báo về việc hoãn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo thông báo số 27/TTĐT&TCH ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Viện Thông tin - Đào tạo & TCH - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Thông tin, Đào tạo &TCH dự kiến tổ chức các lớp “Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy” ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 8/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội, cụ ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng mở các lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phá hủy”; tập huấn về “Quản lý chất lượng bê tông tại ... Chi tiết

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng dự kiến tổ chức mở lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu ... Chi tiết