Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XVI

Thông báo gửi bài viết và tham gia Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XVI

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Viện KHCN Xây dựng) là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội nghị lần thứ XVI này được Viện KHCN Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây ... Chi tiết