Thông báo

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo thí nghiệm viên, tập huấn tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo thí nghiệm viên, tập huấn tại Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

1.  Lớp Thí nghiệm viên về "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc"

Thời gian học:  05 ngày, Khai giảng vào lúc 08h00 ngày 18/04/2023 (Thứ ba)

2.  Lớp Thí nghiệm viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng"

Thời gian học:  20 ngày, Khai giảng vào lúc 08h00 ngày 09/05/2023 (Thứ ba)

3.  Lớp Thí nghiệm viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của Đất trong phòng và hiện trường"

Thời gian học:  17 ngày, Khai giảng vào lúc 08h00 ngày 30/05/2023 (Thứ ba)

4. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Thời gian học:  05 ngày, Khai giảng vào lúc 08h00 ngày 14/06/2023 (Thứ )

5. Lớp Thí nghiệm viên về "Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn"

Thời gian học:  10 ngày, Khai giảng vào lúc 08h00 ngày 20/06/2023 (Thứ ba)

Địa điểm học: Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng;  Số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 0912624336 (chị Phương)/ 0906030497 (chị Linh); Email:  daotao.ibst@gmail.com; linh.ibst@gmail.com.

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo.


Các tin liên quan