Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 21/12/2018

Ngày 26/09/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men quy cách (175x500) mm được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 107 có địa chỉ tại: 4305/1/4C đường Nguyễn Cửu Phú, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 1. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị với sản phẩm theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 102205309400, ngày 06/09/2018 trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp.

Các tin liên quan