Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương

Ngày tạo : 29/03/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 8652:2012, QCVN 16:2019/BXD cho Sơn tường dạng nhũ tương được sản xuất tại Công ty Cổ phần sơn Hoa Phượng có địa chỉ tại số 56 Nguyễn Văn Linh, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị lần đầu từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/10/2021.

Các tin liên quan