Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở lớp thí nghiệm Bê tông và vật liệu xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm của các phòng LAS XD trong toàn quốc. Theo kế hoạch đào tạo thí nghiệm viên năm 2011, Viện KHCN Xây dựng tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ lớp "Thí nghiệm viên Bê tông và vật liệu xây dựng" tại Hà Nội trong tháng 8/2011, cụ thể như sau:

Đối tư­­ợng đào tạo là các kỹ sư­­, cử nhân, cao đẳng, trung học, công nhân kỹ thuật, công nhân thí nghiệm thuộc các thành phần kinh tế đã, đang và sẽ làm việc trong các phòng thí nghiệm thuộc chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, các đơn vị t­­ư vấn giám sát chất lư­­ợng công trình, liên quan đến công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám định chất lư­­ợng nền đất, vật liệu, cấu kiện và công trình xây dựng. Khóa học kéo dài 20 ngày kể từ ngày 09/8/2011, tại Hội trường Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 81 Phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (đường Bệnh viện E cũ).
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo & TCH - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04. 37561360/04.62945110; Fax: 04. 37561359/04.38361197, E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan