Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo hoãn tổ chức lớp "Thí nghiệm viên về Bê tông bằng phương pháp không phá hủy" tại Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Theo thông báo số 17/ TTĐT&TCH  ngày 12 tháng 03  năm 2013 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức lớp “thí nghiệm viên về Bê tông bằng phương pháp không phá hủy” vào ngày 07 tháng 5 năm 2013 tại Viện khoa học công nghệ xây dựng  - số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy -Hà Nội.  Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.

Viện xin thông báo hoãn tổ chức lớp “thí nghiệm viên về Bê tông bằng phương pháp không phá hủy” vào ngày 07 tháng 5 năm 2013 tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.

Các tin liên quan