Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Ngày tạo : 13/07/2015

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BXD ngày 16/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” năm 2014, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng trên quy mô toàn quốc.

Đối tượng đào tạo: Các nhân viên hoạt động trong các phòng LAS-XD, Trung tâm kiểm định chất lượng công trinh xây dựng và các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng có nhu cầu tham gia.

Kinh phí đào tạo: Do Đề án 1511 hỗ trợ (bao gồm chi phí giảng dạy, đi lại, ăn ở cho giảng viên và quản lý lớp, thuê hội trường, thiết bị thực hành, nước uống giảng viên và học viên, in ấn tài liệu, chứng nhận, chứng chỉ phát cho học viên). Học viên tự lo đi lại, ăn nghỉ.

Địa điểm đào tạo: Từng khóa đào tạo sẽ có công văn gửi về các đơn vị, cá nhân sau khi nhận được danh sách đăng ký.

Kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo chương trình của Đề án 1511.

Cục Giám định Nhà nước đề nghị các đơn vị cử cán bộ, cá nhân có nhu cầu tham dự các khóa đào tạo gửi danh sách đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 3 gửi kèm) về đơn vị trực tiếp đào tạo là Viện Khoa học công nghệ xây dựng trước ngày 21/11/2014 đối với các lớp theo phụ lục 1 và 2 gửi kèm.

Mỗi  học viên cần mang theo  02 ảnh 3x4 cm để làm chứng chỉ, chứng nhận.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST)

* Địa chỉ: số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

* Điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh)/ 0904264633 (chị Hạnh) 

* Fax: 04.37561359    * E-mail:  daotao.ibst@gmail.com       * Website: www.ibst.vn

Các tin liên quan