Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở các lớp thí nghiệm viên trong tháng 11 tại Tp. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm viên của các phòng LAS XD trong toàn quốc. ... Chi tiết

Thông báo mở lớp TNV trong tháng 9,10/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhân viên, cán bộ làm thí nghiệm viên của các phòng LAS XD trong toàn quốc. Theo kế ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp thí nghiệm viên trong tháng 8, 9 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2012; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 8, 9/2012 Viện KHCN Xây dựng tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hoạt động xây dựng ... Chi tiết

Mở các lớp đào tạo TNV trong tháng 6/2012 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 6/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức tại Hà Nội các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và cấp chứng chỉ thí nghiệm ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 5,6/2012 tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 5,6/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức tại Hà Nội các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và cấp chứng chỉ thí nghiệm ... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 4/2012 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở các lớp đào tạo và cấp chứng nhận tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
... Chi tiết

Mở các lớp trong tháng 3/2012 tại Hà Nội

Lớp “Thí nghiệm bê tông bằng phư­ơng pháp không phá hủy” học trong 07 ngày, từ 12/3 đến 18/3/2012; Lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đo đạc trong xây dựng" học trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 19/3 đến 23/3/2012; Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám định, kiểm định ... Chi tiết