Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Ngày tạo : 28/03/2018

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận Viện Khoa học công nghệ xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn theo phụ lục kèm theo.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày 15/01/2018.

Giấy chứng nhận số 19/CNĐKCN-BXD.

 

Các tin liên quan