• Thông tư

Thông tư số 13/2013/TT-BXD quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

9:14 - 05/09/2013

Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
Toàn văn Thông tư, mời download:
TT 13-2013 BXD.pdf

Ẩn thuộc tính văn bản Hiện thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 13/2013/TT-BXD
Ký hiệu
Ngày ban hành 15-8-2013
Người ký Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Trích yếu
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Xây dựng