• Quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện của Bộ Công Thương

9:56 - 16/07/2013

Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5:2008/BCT; QCVN QTĐ-6:2008/BCT; QCVN QTĐ-7:2008/BCT là văn bản quy phạm pháp luật bắt buộc áp dụng cho các đơn vị hoạt động điện lực trên lãnh thổ Việt Nam. Quy chuẩn kỹ thuật điện bao gồm các quy định về thiết kế, xây lắp, vận hành và kiểm tra các trang thiết bị sản xuất, truyền tải điện và phân phối điện năng. 
Quy chuẩn kỹ thuật điện do Bộ Công Thương chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Quy chuẩn kỹthuật được BộCông Thương ban hành theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008. 
Quy chuẩn kỹ thuật điện được xây dựng dựa trên việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và biên tập lại nội dung của 03 bộ Quy phạm Trang bị điện, bao gồm Quy phạm thi công công trình điện (TCN-1-84), Quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện (QPDT-01-71), Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện (TCN-26-87). 
QCVN QTĐ-5:2008/BCT, mời download: QCVN QTD 05-2008 BCT Ky thuat dien.pdf
QCVN QTĐ-6:2008/BCT, mời download: QCVN QTD 06-2008 BCT Ky thuat dien.pdf
QCVN QTĐ-7:2008/BCT, mời download: QCVN QTD 07-2008 BCT Ky thuat dien.pdf

Ẩn thuộc tính văn bản Hiện thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản
Ký hiệu QCVN QĐT-5:2008/BCT; QCVN QĐT-6:2008/BCT; QCVN QĐT-7:2008/BCT
Ngày ban hành 30-12-2008
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Phân loại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
Lĩnh vực Trang thiết bị điện