Thông báo

Thông báo hoãn tổ chức lớp Thí nghiệm phương pháp xác định các tính chất cơ lý của bê tông & vật liệu xây dựng tại Hà Nội

Theo công văn số 75/VTTĐT&TCH  ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa - Viện KHCN Xây dựng, Viện sẽ tổ chức  lớp Thí nghiệm viên “Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của bê tông & vật liệu xây dựng” vào ngày 10/10/2017 tổ chức tại Viện Khoa học công nghệ Xây dựng – 81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội. Nhưng do điều kiện lớp không thể tổ chức được theo đúng thời gian của Thông báo.
Viện xin thông báo hoãn tổ chức lớp thí nghiệm viên trên tới các đơn vị, cá nhân để thuận tiện cho công tác. Thời gian học cụ thể Viện sẽ thông báo sau.
Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây.

Các tin liên quan